cctv Whatsapp

Daftar Pejabat Pengawas

 
NO FOTO  IDENTITAS

 

 

 1

lia yuliasih

 NAMA : LIA YULIASIH, S.Ag.

 NIP : 197407162006042001
 JABATAN : HAKIM TINGKAT PERTAMA

 PEJABAT PENGAWAS : BIDANG MANAJEMEN PERADILAN

 

 

 2

anshori web

 NAMA : Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

 NIP : 196601231994031001
 JABATAN : HAKIM PEMBINA UTAMA MUDA

 PEJABAT PENGAWAS : BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN

 3 deni web

 NAMA : DENI HERIANSYAH, S.Ag.

 NIP : 197603282003121004
 JABATAN : HAKIM TINGKAT PERTAMA

 PEJABAT PENGAWAS : BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

 

 

 4

 ridho web

 NAMA : RIDHO AFRIANEDY, S.H.I., LC., M.H.

 NIP : 198304252009121006
 JABATAN : HAKIM TINGKAT PERTAMA

 PEJABAT PENGAWAS : BIDANG ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

 5 tibyani

 NAMA : TIBYANI, S.Ag., M.H

 NIP : 197207051998031004
 JABATAN : HAKIM TINGKAT PERTAMA

 PEJABAT PENGAWAS : BIDANG PELAYANAN PUBLIK