cctv Whatsapp

LHKPN

 

PERATURAN MENGENAI LHKPN

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA

 

NO

NAMA / NIP
GOLONGAN

JABATAN

UNDUH 2023
1
Drs.AMRIL MAWARDI, S.H.,M.H
NIP.196806191994031008
Pembina Tingkat I
IV/d
Ketua
UNDUH 
  2

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H. NIP : 197602132001121001

 Pembina Tingkat I
IV/b
Wakil Ketua  UNDUH 
  3 TIBYANI, S.Ag., M.H.
NIP.196612081994031004
 Pembina Utama Muda
IV/c
Hakim Madya Utama  UNDUH 
4
Drs.SUYUTI,S.H.,M.H
NIP.196612081994031004
Pembina Utama Muda
IV/c
Hakim Madya Utama
UNDUH 
5
LIA YULIASIH, S.Ag.
NIP.196509051992031003
Pembina Tingkat I
IV/b
Hakim Pratama Muda
UNDUH 
6
DENI HERIANSYAH,S.Ag
NIP.197603282003121004
Penata Tingkat I
III/d
Hakim Pratama Utama
UNDUH 
10
ASEP KUSTIWA, S.H.
NIP.197602011997031001
Penata Tingkat I
III/d
Panitera
UNDUH 
11
SYARIF_BASTAMAN, S.E.
NIP.197703212003121004
Penata Tingkat I
III/d
Sekretaris
UNDUH 
12
Hj.N.KESIH,S.Ag
NIP.196603301992032003
Penata Tingkat I
III/d
Panitera Muda Hukum
UNDUH 
13
Dra.N.E.NURBAYANI
NIP.196709291992032002
Penata Tingkat I
III/d
Panitera Muda Permohonan
UNDUH 
14
MULYATI,S.Ag
NIP.197207081998032001
Penata Tingkat I
III/d
Panitera Muda Gugatan
UNDUH 
15
RACHMAD IRWANTO FRANS SULI,S.H
NIP.199009202014071001
Penata Muda TK.I
III/b
Panitera Pengganti
UNDUH 
16
WAHYU,, S.Sy.
NIP.197209212003121004
Penata Muda TK.I
III/c
Panitera Pengganti
UNDUH 
17
USHWATUN KHASANAH, S.H.I.
NIP.199206012015031004
Penata Muda TK.I
III/d
Panitera Pengganti
UNDUH 
18
ANDI MEDYANA ABDURACHMAN,S.H
NIP.197908052014081001
Penata Muda
III/b
Panitera Pengganti
UNDUH 
19
MUIS LATIF, S.HI.
NIP.198508152009122009
Penata Muda
III/b
Panitera Pengganti
UNDUH 
 

LOGIN Aplikasi e-LHKPN

PENGISIAN LHKPN SECARA ONLINE

ICON elhkpn