cctv Whatsapp

Mediator

 

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri-ciri penting dari mediator adalah :

  • - Netral
  • - Membantu para pihak
  • - Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.

 

SURAT KEPUTUSAN MEDIATOR

 

MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

ruang mediasi

 

ruang mediasi

<