cctv Whatsapp

LHKPN

 

PERATURAN MENGENAI LHKPN

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA TAHUN 2023

 

 

NO

 

NAMA / NIP
GOLONGAN

 

JABATAN

 

Tanda Terima
1
FAKHRURAZI, S.Ag., M.H.I.
NIP.197411271999031002
Pembina Utama Muda
IV/c
Ketua
UNDUH 
  2

MUHAMMAD ISMET, S.Ag., M.H.

NIP : 197508172001121005

 Pembina Utama Muda
IV/c
Wakil Ketua  UNDUH 
3

Dra. NUR ALAM SYAF, S.H., M.H.  NIP: 196707301993032006

Pembina Tingkat I
IV/d
Hakim Utama Muda UNDUH 
4 Drs. ASE SAEPUDIN H NIP: 196607091993031003 Pembina Tingkat I
IV/d
Hakim Utama Muda UNDUH 
5 Drs. H. IHSAN, M.H. NIP: 196605291994021001 Pembina Tingkat I
IV/d
Hakim Utama Muda UNDUH  
  6 TIBYANI, S.Ag., M.H.
NIP.196612081994031004
 Pembina Utama Muda
IV/c
Hakim Madya Utama  UNDUH 
7
Drs.SUYUTI,S.H.,M.H
NIP.196612081994031004
Pembina Utama Muda
IV/c
Hakim Madya Utama
UNDUH 
8
LIA YULIASIH, S.Ag.
NIP.196509051992031003
Pembina Tingkat I
IV/a
Hakim Madya Pratama
UNDUH 
9
DENI HERIANSYAH,S.Ag
NIP.197603282003121004
Penata Tingkat I
IV/b
Hakim Madya Muda
UNDUH 
10
Drs. Agus Wachyu Abikusna
NIP.196712171994031004
Pembina 
IV/a
Panitera
UNDUH 
11
OFIQ TAOFIQURAHMAN, S.E.
NIP.197905302009121002
Penata Tingkat I
III/d
Sekretaris
UNDUH 
12
Ushwatun Khasanah, S.H.I.
NIP.196603301992032003
Penata Tingkat I
III/d
Panitera Muda Permohonan
UNDUH 
13
Dra.N.E.NURBAYANI
NIP.196709291992032002
Penata Tingkat I
III/d
Panitera Muda Gugatan
UNDUH 
14
MULYATI,S.Ag
NIP.197207081998032001
Penata Tingkat I
III/d
Panitera Muda Hukum
UNDUH 
15
RACHMAD IRWANTO FRANS SULI,S.H
NIP.199009202014071001
Penata Muda TK.I
III/b
Panitera Pengganti
UNDUH 
16
WAHYU,, S.Sy.
NIP.197209212003121004
Penata Muda TK.I
III/c
Panitera Pengganti
UNDUH 
18
ANDI MEDYANA ABDURACHMAN,S.H
NIP.197908052014081001
Penata Muda
III/b
Panitera Pengganti
UNDUH 
UNDUH 
 

 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA TAHUN 2022

 

NO

NAMA / NIP
GOLONGAN

JABATAN

Tanda Terima
1
Drs.AMRIL MAWARDI, S.H.,M.H
NIP.196806191994031008
Pembina Tingkat I
IV/d
Ketua
UNDUH 
  2

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

NIP : 197602132001121001

 Pembina Tingkat I
IV/b
Wakil Ketua  UNDUH 
  3 TIBYANI, S.Ag., M.H.
NIP.196612081994031004
 Pembina Utama Muda
IV/c
Hakim Madya Utama  UNDUH 
4
Drs.SUYUTI,S.H.,M.H
NIP.196612081994031004
Pembina Utama Muda
IV/c
Hakim Madya Utama
UNDUH 
5
LIA YULIASIH, S.Ag.
NIP.196509051992031003
Pembina Tingkat I
IV/b
Hakim Pratama Muda
UNDUH 
6
DENI HERIANSYAH,S.Ag
NIP.197603282003121004
Penata Tingkat I
III/d
Hakim Pratama Utama
UNDUH 
10
ASEP KUSTIWA, S.H.
NIP.197602011997031001
Penata Tingkat I
III/d
Panitera
UNDUH 
11
SYARIF_BASTAMAN, S.E.
NIP.197703212003121004
Penata Tingkat I
III/d
Sekretaris
UNDUH 
12
Hj.N.KESIH,S.Ag
NIP.196603301992032003
Penata Tingkat I
III/d
Panitera Muda Hukum
UNDUH 
13
Dra.N.E.NURBAYANI
NIP.196709291992032002
Penata Tingkat I
III/d
Panitera Muda Permohonan
UNDUH 
14
MULYATI,S.Ag
NIP.197207081998032001
Penata Tingkat I
III/d
Panitera Muda Gugatan
UNDUH 
15
RACHMAD IRWANTO FRANS SULI,S.H
NIP.199009202014071001
Penata Muda TK.I
III/b
Panitera Pengganti
UNDUH 
16
WAHYU,, S.Sy.
NIP.197209212003121004
Penata Muda TK.I
III/c
Panitera Pengganti
UNDUH 
17
USHWATUN KHASANAH, S.H.I.
NIP.199206012015031004
Penata Muda TK.I
III/d
Panitera Pengganti
UNDUH 
18
ANDI MEDYANA ABDURACHMAN,S.H
NIP.197908052014081001
Penata Muda
III/b
Panitera Pengganti
UNDUH 
 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA TAHUN 2021

 

 

NO

 

NAMA / NIP
GOLONGAN

 

JABATAN

 

Tanda Terima
1
H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H.
NIP.197310131998031001
Pembina Tingkat I
IV/c
Ketua
UNDUH 
  2

ACHMAD CHOLIL, S.Ag., S.H., LL.M.

NIP : 197709242005021001

 Pembina Tingkat I
IV/b
Wakil Ketua  UNDUH 
  3 TIBYANI, S.Ag., M.H.
NIP.196612081994031004
 Pembina Utama Muda
IV/c
Hakim Madya Utama  UNDUH 
4
Drs.SUYUTI,S.H.,M.H
NIP.196612081994031004
Pembina Utama Muda
IV/c
Hakim Madya Utama
UNDUH 
5
LIA YULIASIH, S.Ag.
NIP.196509051992031003
Pembina Tingkat I
IV/b
Hakim Pratama Muda
UNDUH 
6
DENI HERIANSYAH,S.Ag
NIP.197603282003121004
Penata Tingkat I
III/d
Hakim Pratama Utama
UNDUH 
10
Drs. ECEP HERMAWAN
NIP.196705061994031003
Penata Tingkat I
III/d
Panitera
UNDUH 
11
SYARIF_BASTAMAN, S.E.
NIP.197703212003121004
Penata Tingkat I
III/d
Sekretaris
UNDUH 
12
Hj.N.KESIH,S.Ag
NIP.196603301992032003
Penata Tingkat I
III/d
Panitera Muda Hukum
UNDUH 
13
Dra.N.E.NURBAYANI
NIP.196709291992032002
Penata Tingkat I
III/d
Panitera Muda Permohonan
UNDUH 
14
MULYATI,S.Ag
NIP.197207081998032001
Penata Tingkat I
III/d
Panitera Muda Gugatan
UNDUH 
15
RACHMAD IRWANTO FRANS SULI,S.H
NIP.199009202014071001
Penata Muda TK.I
III/b
Panitera Pengganti
UNDUH 
16
WAHYU,, S.Sy.
NIP.197209212003121004
Penata Muda TK.I
III/c
Panitera Pengganti
UNDUH 
17
USHWATUN KHASANAH, S.H.I.
NIP.199206012015031004
Penata Muda TK.I
III/d
Panitera Pengganti
UNDUH 
18
ANDI MEDYANA ABDURACHMAN,S.H
NIP.197908052014081001
Penata Muda
III/b
Panitera Pengganti
UNDUH 
 

 

LOGIN Aplikasi e-LHKPN

PENGISIAN LHKPN SECARA ONLINE

ICON elhkpn